GESTIÓ LABORAL

A l’Assessoria Massa des del nostre departament de gestoria laboral donem suport tècnic en tot el que esta relacionat amb l’àmbit laboral.

Si vostè té contractats treballadors en la seva empresa, segur que ja coneix la gran quantitat de documentació que ha de generar mensualment, si no ha començat la seva activitat, es donarà compte en breu. Simplement digui’ns quines persones contractarà i quant els pagarà i nosaltres ens encarreguem de la resta: Altes i baixes a la Seguretat Social, elaboració de nòmines, càlculs de retencions, documentació per l’INEM, elaboració de liquidacions, certificats d’empresa, etc . Tot això es realitza de forma telemàtica per evitar en la mesura possible desplaçaments innecessaris.

A més de l’anterior, també li assessorem sobre aspectes menys documentals i que normalment són els que generen els majors estalvis en l’empresa. Aconsellem, per exemple, sobre els tipus de contracte que s’han d’aplicar per a cada cas concret i les bonificacions i reduccions aplicables segons la legislació existent en cada moment.

Oferim entre altres els següents serveis a la gestoria laboral:

  • Inscripció a la seguretat Social.
  • Confecció de Nòmines
  • Confecció i presentació Assegurances Socials (TC1 i TC2 sistema RED)
  • Altes i Baixes del Treballador
  • Confecció de contractes, Liquidacions i cartes d’acomiadament
  • Certificats de Retencions
  • Confecció i presentació Model 111Trimestral i 190 Anual
  • Confecció i presentació Parts d’Accidents de Treball i ILT
  • Assessorament i informació permanent de les novetats que es produeixin en matèria laboral.

A l’Assessoria Massa sempre busquem optimitzar els nostres recursos per a poder compaginar tots els nostres serveis que oferim, i des del departament de gestoria laboral l’eficiència forma part de la nostra missió empresarial, aconseguint en la gestió del dia a dia que els nostres clients es sentin reconfortats i satisfets amb les expectatives generades.

A l’Assessoria Massa ens sentim orgullosos de forma part d’aquest gran equip, gràcies per confiar amb nosaltres.