GESTIÓ FISCAL

A l’Assessoria Massa el nostre departament de gestoria fiscal s’encarrega de resoldre tots els dubtes que vosté pugui tenir. L’assessorament i gestió fiscal d’empreses i particulars constitueix una de les nostres principals especialitats a la qual dediquem recursos humans i materials de primer ordre, amb el que li podem garantir una excel·lent eficàcia en la nostra actuació.

La complexa normativa que regula les obligacions tributàries fa necessari comptar amb l’assessorament de persones de confiança i experiència, que coneguin la situació de la seva empresa, dediquem els recursos humans i materials necessaris per garantir l’eficàcia i la rapidesa en la nostra actuació.

Assessorament previ sobre la forma jurídica més adequada per exercir l’activitat (autònom, societat, comunitat de béns, etc.).

Confecció i presentació de declaracions-liquidacions trimestrals, resums anuals.

Planificació fiscal de les operacions amb l’objecte de reduir la càrrega fiscal de les mateixes.

Assessorament permanent de totes les novetats i variacions legislatives en matèria fiscal, així com la resolució de totes les qüestions que es puguin plantejar pel client.

Procediments tributaris

 • Fraccionament, ajornaments, i compensació de deutes.
 • Comprovació de valors.
 • Recursos administratius.
 • Inspeccions Fiscals.
 • Comprovacions tributàries.
 • Contestació i atenció de requeriments.

Gestió i Assessorament Fiscal

 • Assessorament tributari altament especialitzat.
 • Planificació tributària, anàlisi i pre-tancaments.
 • Declaracions fiscals: IVA, Societats, Renda, No residents, Censos,
 • Impostos Especials, Duanes, Impost Activitats Econòmiques.
 • Presentació telemàtica.
 • Certificacions tributàries.

A l’Assessoria Massa al nostre departament de gestio fiscal i trobem l’assessor d’impostos o assessor tributari és el professional que gestiona el compliment de les obligacions tributàries davant l’administració pública ja sigui per persones físiques o empreses, per a això és prèviament necessari l’elaboració dels comptes de l’empresa i en el cas de persones físiques els ingressos i despeses deduïbles en la declaració.

Un cop elaborades els comptes de l’empresa o les de la persona física, l’assessor haurà de buscar el major estalvi fiscal i avisar de les possibles decisions a prendre per aconseguir el màxim estalvi com per exemple un pla de pensions o un compte habitatge, assessorant segons les seves circumstàncies personals de l’empresa o el particular i adaptant-les a l’última normativa vigent.

L’ajudem a complir les seves obligacions fiscals de la millor manera possible

Estem preparats per a assessorar-lo, preparar i presentar tot tipus d’impostos. Pot accedir a la plataforma sempre que ho desitgi i consultar els seus formularis fiscals de cada trimestre.

Un gestor fiscal assignat únicament per a vostè i el seu negoci amb la tranquil·litat que totes les seves necessitats fiscals: ingressos, trimestres, bestretes, alta en Hisenda, remissions, sancions, càrregues… estan en bones mans.

Un ampli equip d’assessors fiscals a la seva disposició, que li mantenen constantment informat de totes les seves actualitzacions.