Assessoria – Gestoría Massa

Assessoria Massa neix amb l’afany d’oferir un servei integral des d’una sincera vocació per l’assessorament, sent una assessoria d’autònoms i empreses que a mes ofereix serveis jurídics i mercantils.

El nostre principal capital són els professionals que treballen amb nosaltres.

De manera que a Assessoria Massa comptem amb un equip de persones dinàmic i altament involucrat en totes i cada una de les àrees de negoci.

Des de una vocació clara per la formació interna continuada, tan mateix busquem que el nostre personal estigui a l’ordre del dia en totes aquelles novetats que puguin ser d’interès per als nostres clients (noves normatives, metodologies innovadores, etcètera).

Especialment rellevant son la nostra varietat de serveis que oferim desde serveis contables, fiscal, laboral fins a serveis jurídics i mercantils per concluir.

Assessorament fiscal

En la nostra àrea de fiscalitat empresarial, analitzem i gestionem les obligacions tributàries i d’estats financers no sols des del punt de vista fiscal, sinó també des d’una perspectiva holística basada en un profund coneixement de la realitat empresarial. Oferim solucions professionals, personalitzades i molt eficaces.

Alguns dels nostres serveis fiscals més sol·licitats:

 • Administració fiscal
 • Resoldre les preguntes i dubtes que puguin sorgir del funcionament habitual de l’empresa.
 • Assessorament i administració fiscal per a empreses
 • Assessorament fiscal
 • Inspeccions i declaracions fiscals
 • Recursos i procediments judicials
 • Sol·licitud de reemborsament d’ingressos indeguts
 • Declaracions *Intrastat
 • Pagament a terminis i pagament ajornat
 • Fiscalitat de les empreses constructores i immobiliàries
 • Fiscalitat de les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre
 • Procediments d’execució de deutes i pagaments a la Seguretat Social
 • Procediments fiscals impugnats
 • Planificació nacional i internacional
 • Fiscalitat internacional
 • Transaccions relacionades

Assessorament i gestió comptable

Oferim un servei complet en el desenvolupament de la gestió comptable i fiscal. Analitzem com es generen els principals fluxos econòmics de les empreses per a racionalitzar i simplificar l’esforç de l’àrea administrativa.

Destaquem els nostres serveis en l’àmbit de la gestió comptable:

 • Comptabilitat
 • Planificació i aplicació del sistema comptable
 • Organització econòmica i financera de l’empresa
 • Sistemes de control intern comptable i administratiu
 • Legalització i preparació dels llibres oficials de comptabilitat
 • Formalització dels llibres de l’impost sobre el valor afegit (IVA).

Amb nosaltres com a assessors comptables, es beneficiarà de:

 • Control total de les seves operacions financeres
 • Transparència i confiança
 • Eficiència i garanties

Gestió i administració de nòmines

La nostra solució d’externalització va més enllà de la gestió de nòmines. A Assessoria Massa oferim un servei complet que permet a la seva empresa simplificar processos, optimitzar costos i rebre un millor servei. A més, oferim accés a la seva informació 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, a través del nostre portal per a gestors de RH. Al mateix temps, el portal de l’empleat i totes les funcions disponibles milloraran la gestió dels seus recursos humans.

El nostre equip s’encarrega de les següents nòmines i processos administratius:

Altes i baixes d’empleats :

 • Gestionar les altes, baixes i canvis dels treballadors en el règim general de la Seguretat Social.
 • Elaboració de contractes de treball segons els models oficials en totes les modalitats contractuals.
 • Registre dels contractes de treball en l’administració laboral.
 • Elaboració de reglaments i certificats d’empresa.
 • Tramitació d’ajudes a l’ocupació i recerca de bonificacions.

Salaris:

 • Elaboració de documents salarials (nòmines: mensualitats, endarreriments, variables).
 • Preparació de llistes per a la nòmina, realitzades segons les necessitats del client.
 • Execució de transferències bancàries per al pagament de salaris.
 • Càlcul de l’IRPF dels treballadors, en funció de l’estat civil i els ingressos.

Informes:

 • Verificació i preparació de les llistes de venciment dels empleats temporals.
 • Creació de llistats personalitzats en Excel amb tota mena d’informació de personal i salarial inclosa en la base de dades.

Contribució i IRPF :

 • Creació d’antics butlletins de cotització social (TC1, TC2), *RLC (rebut de pagament de cotitzacions) i *RNT (llista de noms d’empleats) actuals.
 • Confecció mensual de la bestreta de retencions de l’IRPF (models 111/216) i declaració anual de retencions de l’IRPF (models 190/296). Estat i regió
 • Elaboració del certificat d’ingressos laborals.

Procediments:

 • Administració general amb l’Institut Territorial de la Seguretat Social (TGSS), el Servei Públic d’Ocupació (SEPE), l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i les mútues.
 • Assessorament i gestió d’assumptes laborals per a expatriats.
 • Gestió de sinistres per incapacitat temporal i accidents de treball.
 • Inspecció de treball
 • Normativa de la seguretat social

Si la seva empresa compta amb més de 50 empleats i cerca un especialista en gestió de nòmines; nosaltres som el teu equip. Emplena el formulari de contacte; et truquem gratis i sense compromís.